Prosjektdeltakere

Nikita Heggernes

Prosjektleder

Ragnhild Ohma

Rådgiver for kulturaktivitet i Bergen kommune

Carl-Andrè Dahl

Ruskonsulent i Bjørnafjorden kommune

Tor Espen Mork

Erfaringskonsulent i Øygarden kommune

Stian Sørheim Espevoll

Kommunepsykolog spesialist i Øygarden kommune

Therese Helgesen

Enhetsleder for psykisk helse og rus i Øygarden kommune