Bakgrunnen

Hvorfor

Mellom 600 og 650 nordmenn tar sitt liv hvert år. I tillegg til tapet av hvert verdifulle menneske, etterlater selvmord seg store sår for tusener av etterlatte venner, familie og nærmiljøer. Selvmord er et samfunnsproblem med store implikasjoner for individer og samfunn.

Christian tok sitt liv i 2018, og hans selvmord utløste engasjementet bak iMellomOss. Et ønske om å tenke nytt rundt forebygging av selvmord og psykisk uhelse, og å sikre at mennesker opplever at de har andre, bedre alternativer, var grobunnen for det som i dag er iMellomOss.

Norge har sterke fag og forskermiljøer innenfor fagfeltet som gir oss stadig bredere innsikt og forståelse. Likevel har vi over mange tiår sett lite endring i selvmordsratene. Derfor trenger vi å prøve nye ting i kampen for å redde liv.

Ambisjon

iMellomOss ønsker å være en tilrettelegger for nyskapning og innovasjon innen forebygging av selvmord. Gjennom modig å prøve ut nye veier, spre kunnskap, og legge til rette for nye samarbeidsmåter, ønsker vi å være et bindeledd som bidrar til at oppdatert kunnskap resulterer i en bevisst befolkning og utvikling av gode lokale tjenestetilbud.

En nullvisjon er kanskje urealistisk å nå, men alltid noe å strekke seg mot. Som samfunn har vi lyktes med å drastisk redusere antall dødsfall fra bilulykker, kreft og hjerte og karsykdom. Vår ambisjon er å være et bindeledd mellom kunnskap og nye praksiser som kan bidra til reduksjon også for antallet selvmord som begås.

Hva gjør vi

iMellomOss jobber bevisst for å styrke interkommunalt samarbeid slik at summen av det vi gjør blir større enn delene hver for seg. I 2024 er Øygarden, Askøy, Bergen, Bjørnafjorden og Alver en del av prosjektet. Vi ønsker at de erfaringene vi gjør skal være tilgjengelig og fruktbar for så mange som mulig.

Prosjektgruppen jobber kontinuerlig for å sette fokus på selvmord og psykisk uhelse i ulike kommuner og fora. Vi har jobbet bredt med ulike formater for kunnskapsfremming, deriblant Podcastserien Aldri alene, Holdningskampanjer, gamingarrangementer, undervisning i videregående skole, bidrag til å løfte offentlig debatt, samt arrangementer på tvers av kommuner, næringsliv og frivillighet.

Fremover vil vi fortsette å jobbe for å skape bevisste innbyggere gjennom kunnskapsfremming, samt bidra med møteplasser og tilrettelegging for at de offentlige tjenestetilbudene kan utvikles og innoveres gjennom samarbeid.