Veilederen

På denne nettsiden finner du ulike veiledere basert på våre erfaringer. Disse er eksempler på prosjekter vi har prøvd ut, og hvordan vi har gjennomført dem. Disse er til fri benyttelse for alle som ønsker å utvikle liknende tilbud eller trenger erfaringer som støtte i planlagte prosjekter. Du er alltid velkommen til å kontakte oss om du ønsker vår støtte.

FOR Å NÅ NULL-VISJONEN, MÅ VI ENDRE MÅTEN Å JOBBE MED FOREBYGGING PÅ

Hvordan å bruke gaming til forebygging?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Hvordan lykkes med forebyggingsprosjektet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Hvordan skape sunn kommunikasjon?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Trygge tjenester som våger å berøre

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.